Salon Klubitalon tietosuojalausunto

Salon Klubitalon tietosuojalausunto

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Salon Klubitalo ry
Y-tunnus: 2727451-1
Asemakatu 2, 24100 Salo

 • TIETOSUOJAVASTAAVA

Satu Laakso
Atk-yksikön ohjaaja
satu.laakso(ät)salonklubitalo.fi

 • SALON KLUBITALOSTA TOIMINNASTA VASTAAVA HENKILÖ

Satu Meriläinen
Salon Klubitalon toiminnanjohtaja
satu.merilainen(ät)salonklubitalo.fi

 • MITÄ HENKILÖTIETOJASI KÄSITTELEMME?

Klubitalon jäsenten henkilötiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Ikä ja syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Kotikunta
 • Toimeentulo

Toimintaan osallistumiseen liittyvät tiedot

 • Mistä ohjautunut toimintaan
 • Minne edennyt
 • Lupa sekä tapa tehdä reach out-yhteydenottoja
 • Toiveet toiminnan suhteen
 • Ilmoittamasi mielenkiinnon kohteet ja harrastukset
 • Asumismuoto
 • Käyntien määrä
 • Osallistuminen eri toimintoihin
 • ONKO TIETOJA PAKKO ANTAA?

Tilastollisista syistä jokainen jäseneksi liittynyt Klubitalolla kävijä saa henkilökohtaisen jäsennumeron. Rahoittajamme tarvitsevat toimintamme arviointiin kävijöiden ikä- ja sukupuoliprofiilin. Arviointia helpottaa, jos tiedossa on elämäntilanteen dataa, kuten työllisyystilanne, asumismuoto, opiskeleeko jne.

Kerätyistä tiedoista ei ole mahdollista yhdistää tietoja yksittäisiin jäseniin. Nimet ja yhteystiedot eivät siirry rahoittajille, eivät kenellekään kolmannelle osapuolelle. Ne ovat salassa pidettävää tietoa.

 • MISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Keräämme henkilötietojasi vain sinulta itseltäsi.

 • MITÄ TARKOITUSTA VARTEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme anonymisoituja henkilötietoja Salon Klubitalon hallinnointiin ja kehittämiseen. Rahoittajamme kysyvät tietoja mm. ikäjakaumasta, sukupuolesta ja työllisyydestä. Anonymisointi tarkoittaa tässä henkilötiedon tunnistettavuuden poistamista niin, että yhdistäminen rekisteröityyn Salon Klubitalon jäseneen ei ole mahdollista.

 • MITKÄ OVAT KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET?

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella siltä osin, kuin olemme pyytäneet suostumustasi sähköisen viestinnän lähettämiseksi.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun tietosuojavastaavaan tai kohdassa 3 mainittuun Salon Klubitalosta vastaavaan henkilöön.

 • MILLE TAHOILLE SIIRRÄMME TAI LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA?

Emme luovuta henkilötietoja missään olosuhteissa kenellekään ulkopuoliselle henkilölle tai taholle. Ainoastaan anonyymisti tilastoiva tieto liikkuu raporteissa rahoittajille, Salon kaupungille ja STEA:lle sekä Fountain house-yhteisöille, Suomen Klubitalot ry:lle ja Clubhouse Internationille.

 1. MITEN KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asianomainen on Salon Klubitalon jäsen. Jäsenyyden irtisanottaessa yhteystiedot poistetaan heti. Sopimusvelvoitteiden sekä lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi rahoittajien suuntaan, jäsennumero ja käyntitiedot jäävät tietokantaan, mutta eivät ole enää yhdistettävissä henkilöön. Irtisanoutuessa poistetaan yhteystiedot viestiryhmistä, kuten tekstiviestiryhmistä.

 1. MITEN VOIT VAIKUTTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle oikeuksia, jotka on kuvattu alempana. Oikeudet vahvistavat yksityisyydensuojaasi ja antavat sinulle mahdollisuuden kontrolloida omien henkilötietojesi käsittelyä.

Toimitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotostasi, tiedot toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvien pyyntösi johdosta.

 1. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimintavaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot oikeuksiasi loukatun tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti tietosuoja-asetukseen perustuvissa asioissa. Suomessa tämä taho on Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi .

 1. MITEN HUOLEHDIMME HENKILÖTIETOJESI TURVALLISUUDESTA?

Henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilökunnan jäsenet. Henkilökunnan jäseniä koskee lakisääteinen vaitiolovelvollisuus.

Pääsy henkilötietoihin edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittelee käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason.

Mikäli jäsenen viimeisestä käynnistä Salon Klubitalolla on aikaa enemmän kuin kolme vuotta, yksilöidyt henkilötiedot anonymisoidaan. Lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät tiedot arkistoidaan. Arkistoidusta jäsennumerosta tarvittaessa käytössä ovat jäsennumeroon liittyvät käynnit, ikä ja sukupuoli sekä koska numero on arkistoitu. Arkistoidusta jäsennumerosta henkilöä ei voi tunnistaa, eikä sitä voida uudelleen aktivoida. Mikäli jäsen tulee yli kolmen vuoden tauon jälkeen uudelleen aktiiviseksi jäseneksi Salon Klubitalolle, hän saa uuden jäsennumeron.

Share on print