Saavutettavuusseloste

(Saavutettavuusseloste on vielä osittain tekeillä)

Salon Klubitalo ry. pyrkii takaamaan salonklubitalo.fi saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa www.salonklubitalo.fi

Vaatimustenmukaisuustilanne

Salonklubitalo.fi täyttää WCAG 2.1 -ohjeistuksen A, AA ja AAA-vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  1. (Tekstiä tulossa)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on laadittu 07.10.2020.
Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.
Selostetta tarkistettiin viimeksi 12.02.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi antaa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä vastaavalle.

Täytäntöönpanomenettely

Selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten pyydämme olemaan yhteydessä info@salonklubitalo.fi

Share on print