Työ- ja opintoyksikkö

Työpainoitteisen päivän lisäksi voit varata itsellesi Polku-keskusteluajan työ- ja opintoyksiköstä. Tämä tarkoittaa yksilöllistä oman tilanteen miettimistä ohjaajan kanssa. Työ- ja opintoyksikössä sinua autetaan laaja-alaisesti eri elämän ongelma-alueilla, sekä mietitään vaihtoehtoja omien työtä ja koulutusta koskevien

 • TE-palveluihin liittyvien palveluiden haku esim. TE-keskuksen työvalmennukseen tai koulutukseen haku, tai työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen
 • Kelan kautta ammatilliseen kuntoutukseen haku, hakuprosessi ja kuntoutukseen valmistautuminen työhön valmennuksen keinoin
 • Työhön valmennus klubilla, suunnitelmallisempi osallistuminen klubitalon työpainotteiseen päivään työelämän pelisäännöin
 • Koulutukseen liittyvät palvelut jäsenille
 • Polku-pohdinta, mikä minusta tulee isona. Omien realististen vaihtoehtojen miettiminen, ammatinvalintatestien kautta, tutustumalla eri koulutusaloihin ja -vaihtoehtoihin
 • Kouluihin tutustuminen, sopivaan koulutukseen ja kouluun hakeminen
 • Koulutushaastatteluun valmistautuminen
 • Ammatilliseen kuntoutukseen Kelan kautta hakeutuminen ja oman alan varmistaminen esim. työkokeilun kautta

Sosiaaliset palvelut jäsenille

 • Jäsen voi halutessaan kartoittaa omaa yhteiskunnallisten tukien tarvettaan ja oikeuttaan työ- ja opintoyksikön ohjaajan kanssa. Tämä tarkoittaa neuvontaa eri palveluiden käytössä ja eri tukimuotojen etsinnässä. Apua ja tukea annetaan arjen erilaisiin pulmiin hyvin laaja-alaisesti yhdessä jäsenen kanssa ratkaisua etsien. Tavoitteena löytää kokonaisvaltainen, keskitetty apu huomioiden kaikki jäsentä rasittavat vaikeat asiat, esim. lapsiin liittyvät etuusasiat
 • Tuki netissä tehtävien tukien hakemiseksi
 • Kasvokkain tapaaminen, yhdessä tekeminen