Mikä ihmeen klubitalo?

Klubitalolla kävijät ovat sanoneet:

“Klubitalo on tuonut elämääni säännöllisen päivärytmin ja elämäni tuntuu nyt mielekkäämmälle.”

“Olen klubitalon kautta saanut sisältöä ja säännönmukaisuutta elämääni. Myös ihmiset ovat mukavia. Kontaktit toisiin ihmisiin ovat tärkeitä.”

Kenelle Klubitalo on tarkoitettu?

Salon Klubitalo on tarkoitettu Salossa asuville 18-65-vuotiaille henkilöille, joilla on tai on ollut vakavia mielenterveysongelmia. Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama jäsenyhteisö. Kuntoutus perustuu kansainväliseen Fountain House –toimintamalliin.

Klubitalossa jäsenten ja henkilökunnan suhde on tasavertainen.

Klubitalo EI ole hoitopaikka.

Klubitalo tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea.

Klubitalon jäsenyys on maksuton.

Mitä Klubitalossa tehdään?

Klubitalolla saa opastusta tehtäviin

Klubitalolla voi työskennellä erilaisissa tehtävissä voimiensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Keittiö esimerkiksi valmistaa lounaat keskimäärin 15:lle ruokailijalle päivittäin. Muita työpisteitä ovat kahvila, vastaanotto, atk-tehtävät, hallinnon avustavat tehtävät, Klubilehden toimitus, sisustus, näyttelyjen pystytys, siivoustehtävät, yhteydenpito    syrjään jääneisiin klubilaisiin ja muut erilaiset tilapäistehtävät. Monelle Klubitalolla työskentely palauttaa päivärytmin kohdalleen. Se on tavallisesti ensimmäinen askel kohti opintoja tai työelämää.

Klubitalon aukioloajat: ma-pe klo 8.30-15.45
Iltatoimintaa torstaisin: klo 15.45-18.30

ray_tukeewebSalon kaupungin tuella

RAY:n ja Salon kaupungin tuella


Klubitalo facebookissa

Kommentointi on suljettu.